XIII CACIB IRIG

Održava se u nedelju 4.07.2021. godine na terenu Nacionalnog parka Fruška Gora (Iriški venac).

 

Prijem prijava: 1. On-line (sa sajta) 2. Mail: irig.cacib@gmail.com 3.Poštom na adresu: Kinološko društvo Irig, Novo doba bb, 22406 Irig, Srbija 4. Faxom: +381 22 461605, +381 22 462709

Telefoni: +381 63 616 737, +381 63 821 8921, +381 63 539 937

 

SUDIJE:

 

Held Sunday 4/07/2021. on the field of National Park Fruska Gora (Iriški venac).

 

Recepton of aplications: On line (by site) 2. Mail: irig.cacib@gmail.com 3.By post on adress: Kinološko društvo Irig, Novo doba bb, 22406 Irig, Srbija  4. Fax: +381 22 461605, +381 22 462709

Telefoni: +381 63 616 737, +381 63 821 8921, +381 63 539 937

JUDGES:

Read more …

XII CACIB IRIG

Održava se u nedelju 7.07.2019. godine na terenu Nacionalnog parka Fruška Gora (Iriški venac).

 

Prijem prijava: 1. On-line (sa sajta) 2. Mail: irig.cacib@gmail.com 3.Poštom na adresu: Kinološko društvo Irig, Novo doba bb, 22406 Irig, Srbija 4. Faxom: +381 22 461605, +381 22 462709

Telefoni: +381 63 616 737, +381 63 821 8921, +381 63 539 937

 

SUDIJE:

 

Held Sunday 8/07/2018. on the field of National Park Fruska Gora (Iriški venac).

 

Recepton of aplications: On line (by site) 2. Mail: irig.cacib@gmail.com 3.By post on adress: Kinološko društvo Irig, Novo doba bb, 22406 Irig, Srbija  4. Fax: +381 22 461605, +381 22 462709

Telefoni: +381 63 616 737, +381 63 821 8921, +381 63 539 937

JUDGES:

Read more …

IX C.A.C.I.B IRIG

Održava se u nedelju 10.07.2016. godine na terenu Nacionalnog parka Fruška Gora (Iriški venac).

Prijem prijava: 1. On-line (sa sajta) 2. Mail: irig.cacib@gmail.com 3.Poštom na adresu: Kinološko društvo Irig, Novo doba bb, 22406 Irig, Srbija 4. Faxom: +381 22 461605, +381 22 462709

Telefoni: +381 63 616 737, +381 63 821 8921, +381 63 539 937

SUDIJE:

 

Held Sunday 10/07/2016. on the field of National Park Fruska Gora (Iriški venac).

Recepton of aplications: On line (by site) 2. Mail: irig.cacib@gmail.com 3.By post on adress: Kinološko društvo Irig, Novo doba bb, 22406 Irig, Srbija  4. Fax: +381 22 461605, +381 22 462709

Telefoni: +381 63 616 737, +381 63 821 8921, +381 63 539 937

JUDGES:

Read more …

VIII C.A.C.I.B IRIG

Održava se u nedelju 12.07.2015. godine na terenu Nacionalnog parka Fruška Gora (Iriški venac).

Prijem prijava: 1. On-line (sa sajta) 2. Mail: irig.cacib@gmail.com 3.Poštom na adresu: Kinološko društvo Irig, Novo doba bb, 22406 Irig, Srbija 4. Faxom: +381 22 461605, +381 22 462709

Telefoni: +381 63 616 737, +381 63 821 8921, +381 63 539 937

SUDIJE:

Held Sunday 12/07/2015. on the field of National Park Fruska Gora (Iriški venac).

Recepton of aplications: On line (by site) 2. Mail: irig.cacib@gmail.com 3.By post on adress: Kinološko društvo Irig, Novo doba bb, 22406 Irig, Srbija  4. Fax: +381 22 461605, +381 22 462709

Telefoni: +381 63 616 737, +381 63 821 8921, +381 63 539 937

JUDGES:

Read more …

VII CACIB (INTERNATIONAL DOG SHOW OF ALL RACE)

Održava se u nedelju 13.07.2014. godine na terenu Nacionalnog parka Fruška Gora (Iriški venac).

Prijem prijava: 1. On-line (sa sajta) 2. Mail: irig.cacib@gmail.com 3.Poštom na adresu: Kinološko društvo Irig, Novo doba bb, 22406 Irig, Srbija 4. Faxom: +381 22 461605, +381 22 462709

Telefoni: +381 22 461 605, +381 22 462 427,

SUDIJE:

Held Sunday 13/07/2014. on the field of National Park Fruska Gora (Iriški venac).

Recepton of aplications: On line (by site) 2. Mail: irig.cacib@gmail.com 3.By post on adress: Kinološko društvo Irig, Novo doba bb, 22406 Irig, Srbija  4. Fax: +381 22 461605, +381 22 462709

Telefoni: +381 22 461 605, +381 22 462 427

JUDGES:

Read more …

 
Odgajivačnica AST
Protektor SM
Kobran
Premil