VII CACIB (INTERNATIONAL DOG SHOW OF ALL RACE)

Održava se u nedelju 13.07.2014. godine na terenu Nacionalnog parka Fruška Gora (Iriški venac).

Prijem prijava: 1. On-line (sa sajta) 2. Mail: irig.cacib@gmail.com 3.Poštom na adresu: Kinološko društvo Irig, Novo doba bb, 22406 Irig, Srbija 4. Faxom: +381 22 461605, +381 22 462709

Telefoni: +381 22 461 605, +381 22 462 427,

SUDIJE:

Held Sunday 13/07/2014. on the field of National Park Fruska Gora (Iriški venac).

Recepton of aplications: On line (by site) 2. Mail: irig.cacib@gmail.com 3.By post on adress: Kinološko društvo Irig, Novo doba bb, 22406 Irig, Srbija  4. Fax: +381 22 461605, +381 22 462709

Telefoni: +381 22 461 605, +381 22 462 427

JUDGES:

Read more …

 
Odgajivačnica AST
Protektor SM
Kobran
Premil